VIA Magnifica putnička agencija

Via Magnifica d.o.o. putnička je agencija osnovana 2003. godine sa sjedištem u Zaboku i poslovnicom u Zagrebu. Naši ciljevi vezani su uz pružanje djelotvorne, brze i kvalitetne usluge u organizaciji svih tipova putovanja, uz smanjivanje troškova organizacije i realizacije kao i uz promoviranje novih i inovativnih proizvoda. Dobrim poznavanjem trendova na turističkom tržištu kao i poznavanjem potreba kako stalne, tako i nove klijantele, uspjeli smo osigurati zavidan položaj u turističkim krugovima.

Zahvaljujući velikom povjerenju ugostitelja i hotelijera koje postižemo redovitim plaćanjem i pridržavanjem ugovora te velikom angažiranošću turističkih pratitelja, u mnogim hotelima uvijek možemo dobiti “sobu više” i naravno, dobre cijene.

Osim kompletne organizacije kongresnih usluga u kojime se brinemo za sve potrebe vezane uz postavljanje i koordinaciju kongresa, obrade procesa sudionika, preko organizacije smještaja, pripremanje radnih prostorija te organizacije transfera i fakultativnih putovanja, Via Magnifica putnička agencija nudi široku ponudu jednodnevnih i višednevnih putovanja, atraktivne programe za tvrtke i njihove poslovne partnere, wellness programe, organizaciju hodočašća uz usluge stručnog vodstva i visokokvalitetnog prijevoza. Osim navedenog, agencija je razvija široku lepezu edukativnih putovanja, od kojih se najviše ističu edukativna putovanja za učenike kao što su škole u prirodi, maturalna putovanja i jednodnevni i višednevni izleti. Svojom dobrom organizacijom kao i realizacijom programa, uz veliku angažiranost svojih turističkih pratitelja, proglašeni smo u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji kao agencija s najboljim programom i najkvalitetnijom realizacijom Škole u prirodi.

Važnost naše agencije ističe se upravo u različitim vidovima promocije, potrebom za traganjem za „nečim novim“ kao i izradom ne stereotipnih programa kojima se uvijek trudimo da budemo ispred očekivanja svojih klijenata. Upravo zbog toga, kao i zbog vrlo prihvatljivih i konkurentnih cijena,  uspjevamo zadovoljiti i najzahtjevniju klijantelu, a direktnom prodajom kao i verbalnom komunikacijom i osobnim kontaktom, zadržavamo povjerenje svojih kako poslovnih partnera tako i onih koji putuju sa nama.

Odvažite se i probajte i Vi te zajedno sa nama osjetite čari turističkih putovanja.


VIA MAGNIFICA d.o.o.

Turistička agencija

 

Matije gupca 84

49210 ZABOK

UPISAN U SUDSKI REGISTAR NA TRGOVAČKOM SUDU Zagrebu: Tt-17/36395-2

PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 49382935244

I.K.  HR-AB-49-081070149

Ovlaštenja za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora:

  • Upravni nazor nad primjenom Zakona o pružanju usluga u turizmu, obavlja Ministarstvo.
  • Inspekcijski nadzor provode nadležni turistički inspekotri

 

Telefon: +385 49 502 432

Mail: sales@via-magnifica.hr

 

Voditelj poslovnice: Biserka Androić

Tel: +385 91 1711433

Mail: b.androic@via-magnifica.hr

 

General manager: Zvonimir Androić

Tel: +385 91 1711436

Mail: z.androic@via-magnifica.hr

 

General Sales Manager: Ivana Merkaš

Tel: +385 91 1711434

Mail: i.merkas@via-magnifica.hr

 

Sales Representative: Paula Lončar

Tel: +385 91 1711737

Mail: via@via-magnifica.hr

 

Renato Žavrljan

Tel:385 95 1711437

Mail: reservations@via-magnifica.hr

 

Pisani  prigovor moguće je podnijeti:

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu , Članak 6. točka 3, davatelj usluge dužan je u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti na pisani prigovor.